Privatumo Politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2021.11.15

Privatumo politikos turinys

Bendrosios nuostatos

Kas mes esame?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė UAB “Tas Pokytis”, juridinio asmens kodas 304974783, registracijos adresas Ukmergės g. 28 – 11, Kaunas, (toliau – Bendrovė arba mes).

Su mumis galite susisiekti el. paštu: info@jolantamichailova.lt

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

 • Kai Asmens duomenis mums pateikiate Jūs patys;
 • Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, mūsų administruojamomis socialinėmis paskyromis, Jums susisiekus su mumis elektroniniu paštu ar kitais komunikacijos kanalais.
 • Kai mes gauname Jūsų Asmens duomenis iš kitų šaltinių teisės aktų nustatyta tvarka, pvz.: viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, socialinių tinklų platformų, partnerių ir kitų trečiųjų šalių.

Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami pasiūlyti bei parduoti savo paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, pristatyti Jums mūsų naujienas, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją.

Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą.

Mes turime paskyras tam tikruose socialiniuose tinkluose (pvz.: Facebook, LinedIn) kuriuose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą. Socialinių tinklų paskyrų naudotojams taikoma to socialinio tinklo, kuriame yra paskyra, privatumo politika ir taisyklės. Ši Privatumo politika, kai lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose, Jūsų paskyroms ir jose esančiai informacijai yra taikoma tiek, kiek numatyta šioje Privatumo politikoje ir kiek ji logiškai apima Jūsų atliekamus veiksmus.

Jūsų Asmens duomenis tvarkome tokiomis sąlygomis:

 

Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimas

 

Tvarkomi Asmens duomenys: vardas, el. pašto adresas, sutikimo gauti naujienlaiškius data, el. pašto sąveika (informacija apie išsiųstus naujienlaiškius, ar naujienlaiškis buvo atvertas, ar buvo paspaustos naujienlaiškio nuorodos).

Asmens duomenys saugomi 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos, nebent sutikimas tvarkyti Asmens duomenis būtų atšauktas anksčiau.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas).

 

Interneto svetainės tobulinimas

 

Siekdami pagerinti informacijos pateikimą svetainėje, slapukų pagalba renkame anonimišką statistinę informaciją apie svetainės lankytojus: kiek lankytojų aplankė svetainę, iš kokio miesto, kokius puslapius aplankė, kokią naršyklę bei operacinę sistemą naudojo, kitą slapukų renkamą informaciją. Šią informaciją naudojame svetainės tobulinimui.

Slapukų saugojimo terminai nurodyti žemiau šioje Privatumo politikoje.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas); Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

 

Komunikacija su paslaugomis besidominčiais asmenimis bei su socialinių tinklų paskyrų lankytojais

 

Tvarkomi Asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, pareigos, kreipimosi data, kreipimosi turinys. Taip pat paslaugų teikimui reikalinga informacija, kuria Jūs nusprendžiate pasidalinti: interneto svetainės adresas, interneto svetainės tekstai, nuotraukos, dizaino elementai, interneto svetainės failai, prisijungimo prie interneto svetainės (ar jos talpinimo paslaugų) duomenys, kiti duomenys. Taip pat bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate pasidalinti: atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai, nuotraukos ir kita.

Asmens duomenys saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 1 metus po komunikacijos pabaigos.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas); Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas).

 

Sutarčių su partneriais sudarymas bei vykdymas

 

Kai partneris fizinis asmuo, tvarkomi tokie duomenys: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, sandorio atlikimo data, suma, valiuta, verslo liudijime esantys duomenys, individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo duomenys, kiti duomenys.

Kai partneris juridinis asmuo, tvarkomi tokie duomenys: darbuotojo arba atstovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, įgaliojimų duomenys, kiti duomenys.

Asmens duomenys saugomi visą sutartinių santykių laikotarpį ir 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo dienos. Buhalteriniai dokumentai saugomi teisės aktų nustatytais laikotarpiais.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas); Duomenis tvarkyti įpareigoja teisės aktai (BDAR 6 str. 1 d. c) punktas); Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Kam atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

Siekdami kokybiškai atlikti savo paslaugas bei paklusdami įstatymams, galime perduoti Jūsų Asmens duomenis trečiosioms šalims. Duomenis perduodame tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiu atveju. Jūsų Asmens duomenis galime perduoti jei:

 • Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 • Mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems vykdyti mūsų veiklą, pavyzdžiui: buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms, auditoriams, konsultantams ir pan.;
 • Mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems mums teikti paslaugas (kai kurios jų yra tarptautinės organizacijos, veikiančios už Europos Sąjungos ribų), pavyzdžiui: interneto svetainių talpinimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, reklamos paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan. Taip pat mes naudojame Gmail el. pašto sistemą, Google Analytics paslaugą informacijai apie mūsų interneto svetainės lankomumo statistiką rinkti, Google recaptcha paslaugą svetainės apsaugojimui nuo brukalų, Youtube paslaugas video medžiagai rodyti bei socialinių tinklų paslaugas (pvz. Facebook, Linkedin), leidžiančias dalintis mūsų svetainėje esančiu turiniu socialiniuose tinkluose;
 • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
 • Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams.

Kaip apsaugome Jūsų asmens duomenis?

Mes imamės visų tinkamų veiksmų Jūsų Asmens duomenims apsaugoti, tačiau informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Ir nors mes dedame visas pastangas, kad užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, negalime garantuoti absoliutaus saugumo perduodant duomenis internetu. Perduodami bet kokius duomenis, Jūs prisiimate su perdavimu susijusią riziką. Kai gausime Jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus dėl kurių jie yra renkami. Nerenkame ir nesaugome Asmens duomenų, kurie būtų nesusiję su mūsų veiklos vykdymu.

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

 • Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR reikalavimų;
 • Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 • Laikome Asmens duomenis tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 • Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Jūsų teisės

Jūs kaip Asmens duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Prašyti pateikti Jūsų Asmens duomenis bendrai naudojama elektronine forma su tikslu juos perkelti (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
 • Nesutikti ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (kai pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis siekiame pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus), kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške su naujiena ar parašydami elektroninį laišką adresu info@jolantamichailova.lt, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų.
 • Pateikti skundą dėl netinkamo Jūsų Asmens duomenų tvarkymo. Jei norite pateikti skundą, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos ir atsiųskite el. paštu info@jolantamichailova.lt. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

 

Teisių įgyvendinimas

 

Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis tais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu (tame tarpe ir sutikimu dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų), kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti:

 • nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;
 • valstybės saugumą, gynybą, ekonominius ar finansinius interesus;
 • kitų mūsų teisinių pareigų vykdymą.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums el. paštu info@jolantamichailova.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar notarinę jo kopiją, kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas

Mūsų interneto svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse renkamus asmens duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

Slapukai ir kitos sekimo technologijos

Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos Interneto svetainės lankytojų įrenginio kietajame diske) bei kitos sekimo technologijos, kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės lankytojų. Slapukų bei kitų sekimo technologijų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau. Šie duomenys neleidžia mums Jūsų identifikuoti.

Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus bei kitas sekimo technologijas. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus. Išsamesnės informacijos, kaip tai padaryti, galite rasti apsilankę svetainėje AllAboutCookies.org.

Atkreipiame dėmesį, kad slapukų atsisakymas kai kuriais atvejais gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

Naudojami slapukai

 

Mes naudojame šių kategorijų slapukus:

 • Būtini slapukai. Tai slapukai, kurie yra būtini sistemos veikimui užtikrinti.
 • Funkciniai slapukai. Tai slapukai, skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas.
 • Trečiųjų šalių slapukai. Šiuos slapukus naudoja trečiosios šalys reklamos arba analitiniais tikslais. Analitiniai slapukai yra skirti rinkti informacijai apie Interneto svetainės naudojimą. Reklaminiai slapukai yra skirti rodyti Jūsų interesus labiau atitinkančią reklamą, riboti tos pačios reklamos parodymų skaičių ir pan. Išsamesnės informacijos apie trečiųjų šalių slapukus, jų funkcijas ir renkamą informaciją galite rasti apsilankę svetainėje CookieDatabase.org.

Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas
Slapuko atliekamos funkcijos Vartotojo slapukų pasirinkimo nustatymas.
Duomenų tvarkymo tikslas Nustatyti ar vartotojas patvirtino slapukus ir kokį slapukų lygį patvirtino. Būtini slapukai.
Sukūrimo momentas Apsilankius Internetos vetainėje, vartotojui patvirtinus pranešimą apie slapukus.
Galiojimo laikas 1 metai.
Slapuko pavadinimas
Slapuko atliekamos funkcijos Google_Analitika.
Duomenų tvarkymo tikslas Statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. Trečiųjų šalių slapukai.
Sukūrimo momentas Apsilankius Interneto svetainėje.
Galiojimo laikas 1 metai

Baigiamosios nuostatos

Nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis el. paštu: info@jolantamichailova.lt.

Scroll to Top